DEN ØKONOMISKE BÆREDYGTIGHED

 

INFRASTRUKTUR

  • Hurtigt internet til alle husstande i kommunen.
  • Gratis offentlig transport.

 

TURISME

  • Fjord, bælt og skov udvikles til naturturisme.
  • Der skal inden 2025 være etableret vandre- og stisystemer langs fjord og bælt.
  • Der skal inden 2025 være etableret kanorute langs dam, fjord og bælt med shelterpladser og oplevelsesstop.
  • Kommunen kan arrangere Tunneldalstur.

 

ERHVERV

Erhvervslivet er en ekstrem vigtig spiller, også når der skal tages politiske beslutninger. Det er essentielt at kommunen har erhvervslivet med, og at der er tæt dialog og idéudvikling mellem erhverv og byråd.

Kommunen skal i højere grad tage ved lære i succesfulde virksomheders forretningspolitik. Helt konkret foreslår vi udvikling af sociale og kommunikative designmetoder, ligesom kommunens struktur skal effektiviseres, så udgifter nedbringes og bruges rigtigt og indtægter højnes.

Ved hjælp af bl.a. skøn natur, geografisk beliggenhed, gode fritids- og foreningstilbud, rigt kulturliv, gode skoler, hyggeligt byliv osv. vil vi gøre centerbyer og lokalbyer attraktive for turisme, uddannelse, administration, handel og industri.

Vi foreslår at der tilføres midler til tiltrækning af bæredygtigt erhverv. Dette kan ske ved en prioritering af fx Haderslev Erhvervsråd.

 

LANDBRUG

Vi vil styrke det lokale landbrug, støtte små lokale producenter og give hjælp til omlægning til bæredygtig og gerne økologisk produktion.

På sigt skal vi producere mindre kød og mere grønt. Derfor er det vigtigt at få landbruget med på at omlægge produktion og tænke ud af boksen.
Vi vil tænke i nye baner. Fx kan der etableres landbrugscooperativer, økologiske sammenslutninger, samarbejder mellem lokale producenter mm.

Kommunen skal hjælpe med grønne tilskud og konsulenter.

På sigt skal brugen af sprøjtemidler og pesticider helt ophøre. Vi mener at Kommunen skal hjælpe landbruget med at omlægge til giftfri produktion.

Store dele af dansk landbrugsjord bliver for tiden opkøbt af kinesiske investorer, med henblik på etablering af stordrift udelukkende med profit for øje.
Kommunen kan være med til at holde jorden på danske hænder, og sørge for, at den bliver udnyttet til økologisk bæredygtigt landbrug, eller bliver omlagt til vild natur.

 

HANDEL

Fælles for centerbyerne i Haderslev Kommune, er tomme butikslokaler og mangelfuld lokal handel.
Vi mener at Haderslev Kommune skal hjælpe handelen på vej, fx ved en huslejeregulering. Tomme lokaler skal i større omfang stilles til rådighed for pop-up butikker og alternative forretningsmodeller. Vi kunne forestille os at lokale landmænd, håndværkere og producenter kunne etablere en fælles landhandel med lokale produkter.

Haderslev Kommune skal på forskellig vis støtte iværksættere og nystartede forretninger, så der kan etableres fodfæste.

Haderslev Kommune kan være bindeled mellem handel og servering, så der kan skabes et pulserende byliv med mangfoldige butikker og serveringssteder.

 

GENBRUG

Haderslev Kommune skal fremme cirkulær økonomi. Alt for stor en del brugte dele ender som nye råstoffer i stedet for at blive genbrugt direkte. Især byggematerialer.

Vi vil arbejde for oprettelse af værksteder, hvor bl.a. cykler, elektronik o.lign. bliver upcycled og diverse produkter får nye anvendelser.

Dette kan sælges, så værkstederne kan blive delvist selvfinansierende.

 

IVÆRKSÆTTERI

Haderslev Kommune skal støtte grønne iværksættere, der har fokus på bæredygtighed og tager CO2 ansvarlighed alvorligt. Vi skal skabe et attraktivt miljø for grønne virksomheder, der gør det lukrativt at flytte til Haderslev Kommune. Vi skal fremme erhvervet ved netop at yde støtte til grønne iværksættere, vi skal tiltrække grønt erhverv udefra, ved at etablere fordelagtige etablerings- og skattevilkår i Haderslev Kommune.

 

ARBEJDMARKEDSOMRÅDET

Vi vil arbejde aktivt på at tiltrække flere statsarbejdspladser til kommunen, ikke mindst for at fastholde unge i kommunen, men også for at tiltrække flere ressourcepersoner.

Vi vil fjerne krav og tvang fra ydelsesområdet, så borgere, der ikke kan arbejde, kan sættes fri, få ro og blive stressfrie.

Vi vil frigøre ressourcer fra kontroldelen, og bruge pengene på borgerne. Der skal tildeles lang flere førtidspensioner end tilfældet er i dag. Og der skal bruges flere kræfter på dem, der kan og vil arbejde.

 

SOCIAL- OG HANDICAPOMRÅDET

Vi tror på, at hvis den rigtige indsats bliver gjort tidligt, og hvis borgere får den individuelt krævede hjælp og støtte, der er behov for, så vil langt flere borgere væsentligt hurtigere begynde at kunne klare sig selv.

Sagsbehandlinger skal ikke gøres afhængige af økonomi, men af borgerens behov.

Målgruppevurderinger skal være individuelt vurderet ud fra behov, og ikke ud fra økonomi og paragraffer.

Målet for Haderslev Kommune skal være, at man udvikler en selvstændig borger med et godt og meningsfyldt liv. Derfor skal hjælpen til netop handicappede og socialt udsatte prioriteres og intensiveres.

Borgere på kanten af samfundet, er en del af netop samfundet, som vi ikke må overse. Med den rette hjælp og indsats, vil man kunne finde mange kompetencer og ressourcer, der kunne gavne lige præcis samfundet.

På børnehandicapområdet er det besparelse og økonomi der først vurderes.
Det SKAL vi væk fra!
Vi skal give den hjælp der er behov for, så børn og unge med handicap kan udvikle sig til selvstændige og værdsatte borgere. Vi skal give den hjælp der er behov for, så familier ikke falder fra hinanden og forældre ikke udvikler stress, sygdom eller mister deres arbejde.
Selv en lille hjælp kommer ofte tifold tilbage.

Helt konkret skal Haderslev Kommune tilbyde hel- eller delbetaling af specialpladser på efterskoler.

 

UDDANNELSE

Haderslev Kommune skal lægge kræfter i at tiltrække uddannelser og andre institutioner til kommunen.

Vi vil skabe bedre vilkår for kreativitet og kultur. Vi foreslår at Haderslev Kommune går forrest med etablering af en KKX - en kreativ kulturel gymnasieuddannelse.

Der skal etableres flere attraktive ungdoms- og studieboliger, der kan være med til at tiltrække skabe et godt miljø for flere studerende.