Alternativet Haderslev´s lokalpolitik

Lokalpolitik adskiller sig på mange punkter fra landspolitik! Selvfølgelig følger lokalpolitik de landspolitiske retningslinjer, men der er mange lokale problemstillinger, der kræver at man lokalpolitisk er nødt til at være meget konkret omkring specifikke emner, ligesom der er mange områder der administreres kommunalt og derfor kræver lokal indsigt.

I Alternativet er en af de vigtigste grundpiller i vores politik De Tre Bundlinjer.

Princippet er, at De Tre Bundlinjer skal være i balance for at samfundet fungerer optimalt.

Ideen bag De Tre Bundlinjer er velafprøvet. Novo Nordisk hører til pionererne og er en af inspirationskilderne til Alternativets tilgang. Danmarks måske mest respekterede virksomhed indførte De Tre Bundlinjer for snart tyve år siden.

Vi har i Alternativet Haderslev tilrettelagt vores lokalpolitik efter disse principper.

  • DEN MILJØMÆSSIGE BUNDLINJE - handler selvfølgelig meget og vores natur, men det handler også om energi, fødevarer, bæredygtighed og meget mere.
  • DEN SOCIALE BUNDLINJE - er et vigtigt område, der ganske enkelt handler om os, om dem omkring os, og om hvordan vi vil behandle hinanden.
  • DEN ØKONOMISKE BUNDLINJE - er selvfølgelig også meget vigtig, da en god kommune ikke kun kan drives af gode idéer og drømme. Økonomien skal selvfølgelig også være der.